Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Söderköping
  • Sjöid: 646678-152290
  • Yta (km^2): 0,221
  • Strandlinje (km): 2,17
  • Höjd (m): 66,1

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Axsjön för Google Earth