Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Söderköping
  • Sjöid: 646656-152643
  • Yta (km^2): 0,108
  • Strandlinje (km): 1,49
  • Höjd (m): 88,9

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Ämten för Google Earth

Allmänt

OM SJÖNAMNET Angående sjönamnets historia se citat nedan.

Citat

Det är tydligt, att i några, men ingalunda alla fall den här afhandlade stammen Ämt- utgår från ett Älmt- ock sålunda bör sammanställas med sjönamnet Älmten, hvilket innehåller fsv. ‘ælpt- 'svan’, isl. elptr ock sålunda icke får skiljas från Älten o. s. v. Det bästa beviset härför är Ämtsjön (GS 3 Ö 40), vid denna ligger en gård, hvars namn år 1671 skrefs Elmbtemåhle jfr t. ex. nsv. Ämterud = fno. Ælftruð4 ock se närmare Älmten. Man kunde äfven erinra därom, att Älmten l af Hermelin skrifves Emten samt att i no. åtskilliga med elptr sammansatta ortnamn nu innehålla en stam Emt-5.

(Studier öfver de svenska sjönamnen deras härledning ock historia. http://runeberg.org/hesjonamn/0791.html)SIDAN UPPDATERAD: 20170918