Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 651164-152810

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Waypoints i Google Earth
Grundinfo om Älggölen för Google Earth
Waypoints för Älggölen för Google Earth

Allmänt

OM SJÖNAMNET Angående sjönamnets historia se citat nedan.

Citat

Ordet älg är ett af de djurnamn som oftast uppträda i våra sjönamn. Jag har antecknat utom Älgletan ock Älgsimmen följande: Älgsjön eller Älgasjön1, Älgtjärn2, Älggölen (GS 3 Ö 40), no. Elgevandet (Rygh NG 3: 391) jfr äfven fht. ortnamnet Elichpach 'Älgbäcken’, motsvarande sv. gårdnamnet Älgabäck Västra hd Smål. En hithörande fsv. namnform är gårdnamnet Ælghesio (SD NS 1: 515 fr. 1405) Ög. Med ordet sammansatta gårdnamn på -hult, -ryd, -ås o. s. v. äro ganska vanliga jfr fsv. Ælgharas, Ælghulta o. s. v. (se reg. i SD, Sv. postortlex. o. s. v.). Namnen Älgsjön, Älgtjärn o. s. v. ha säkerligen i allmänhet icke afseende på formen, utan innebära, att vid dessa vattendrag älgar visat sig eller plägat uppehålla sig.

(Studier öfver de svenska sjönamnen deras härledning ock historia. http://runeberg.org/hesjonamn/0783.html)

Landfauna

HISTORIA I Kolmården del II från 1969 nämns en jättegran, 'Älgsjögranen'. 1969 var den 40 m hög och hade en diameter på 1 m i brösthöjd. På trädet fanns då också en gjutjärnsskylt som informerade om att granen var fridlyst. Den påstods då vara Östergötlands högsta träd (Kolmården - del II, sid 194) Om granen finns kvar eller rester av den vore spännande att se. Viss reservation för platsen eftersom författaren anger att den finns vid Älgsjögöl. Någon sådan göl finns inte idag, bara Älggölen, men jag antar att det är den gölen som avses.

Sjöspaningar

2014-09-27 Jagar gran. Stor gran. Älgsjögölgranen. (Kunde lika gärna hetat L-Gölen med tanke på gölens L-form). Grunnar lite som vanligt på skillnaden mellan tjärn och göl och tvivlar på att dom som gett gölar och tjärnar namn egentligen haft koll, eller om det egentligen är någon skillnad på dom. I Östergötland finns bara 7 vattendrag med namnet 'tjärn' i men ett otal gölar. Ska man tro Wikipedia så finns både tjärnar och gölar i våtmarker. Skillnaden är att tjärnen fanns innan våtmarken och gölen bildas ovanpå våtmarken. Det sägs också att gölens strandlinje är otydligare, vilket jag inte tycker stämmer med många gölar jag varit vid. Hur som helst med det, motivet för denna spaning var en gran, Älgsjögölsgranen. En 1969 fridlyst gammal gran som då skulle ha varit 80 år gammal. Tyvärr gick det inget vidare. Det var ganska kraftigt gallrat och mycket ung gran runt gölen. De äldsta granarna finns vid nordöstra sidan, runt det berg som tvärt reser sig bredvid en sluttning som leder ner till en till gölen gränsande våtmark.

Högst uppe på kullen finns en mycket gammal och mossbeklädd steneldstad som vittnar om tidigare besök. Gölen skymtar lite blygt mellan ett par grantoppar och bakom den Stora Älgsjön. I slänterna runt berget finns ett par 40 dm-breda granar och en hel del död ved. Men det är annars glest med träd och ganska typiskt välvårdad skog.

Där berget avtar i höjd för att slutligen plana ut helt i skogsmark, ligger en av dessa märkliga 'stenkast'. En rejäl stenklump på ca 6 meters höjd och bredd. Gör ett snabbt överslag och får fram att om en jätte kastat denna sten bör han har varit cirka 90 meter lång med 10 meter långa händer. Och fortsätter man att fundera på det hela så bör han väl ha kunnat hiva iväg den en sisådär 300-400 meter.

Vimsar till det avslutningsvis. Upptäcker med nästan hela returpromenaden till parkeringen avklarad att mitt kamerastativ ramlat ur ryggsäcken. Hittar det turligt nog inne i vassbältet på sydvästra sidan. Mindes svagt att något (eller någon) gjorde motstånd när jag hukande banade mig väg genom vassen.

Bilder

Panorama över Älggölen.

Panorama över Älggölen.


Hittade i alla fall en stor tall men knappast som den historiska Älgsjögölsgranen.

Hittade i alla fall en stor tall men knappast som den historiska Älgsjögölsgranen.


Älggölen i förgrunden. Stora Älgsjön i bakgrunden.

Älggölen i förgrunden. Stora Älgsjön i bakgrunden.


'Stenkastet' på norra sidan av gölen.

'Stenkastet' på norra sidan av gölen.


Är det bara min fantasi eller är inte det här en trädhund?

Är det bara min fantasi eller är inte det här en trädhund?


Foto från Älggölen

Foto från Älggölen


Taget från spången i våtmarken på södra sidan.

Taget från spången i våtmarken på södra sidan.


Som nybakade.

Som nybakade.


Ledkorsningen som går till Stora Älgsjön och förbi Älggölen.

Ledkorsningen som går till Stora Älgsjön och förbi Älggölen.


Foto från Älggölen

Foto från Älggölen


Foto från Älggölen

Foto från Älggölen


Källor

Kolmården, del II - Kommunen, Hembygden, 1969


SIDAN UPPDATERAD: 20170916