Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Ödeshög
  • Sjöid: 645193-143189
  • Yta (km^2): 1,32
  • Strandlinje (km): 8,24
  • Höjd (m): 154,2
  • Maxdjup (m): 13
  • Volym (m^3): 3431000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Visjön för Google Earth

Bilder

Djupkarta 1 från SMHI. För Visjön. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta 1 från SMHI. För Visjön. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


Djupkarta 2 från SMHI. För Visjön. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta 2 från SMHI. För Visjön. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


Djupkarta 3 från SMHI. För Visjön. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta 3 från SMHI. För Visjön. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


Djupkarta 4 från SMHI. För Visjön. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta 4 från SMHI. För Visjön. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.

SIDAN UPPDATERAD: 20190906