Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Ödeshög
  • Sjöid: 644451-143850
  • Yta (km^2): 0,137
  • Strandlinje (km): 1,61
  • Höjd (m): 197
  • Maxdjup (m): 4,6
  • Volym (m^3): 376000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Vässjön för Google Earth

Bilder

Djupkarta från SMHI. För Vässjön. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta från SMHI. För Vässjön. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.

SIDAN UPPDATERAD: 20190906