Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 651543-151859
  • Yta (km^2): 0,547
  • Strandlinje (km): 7,01
  • Höjd (m): 82,2
  • Maxdjup (m): 13,2
  • Volym (m^3): 1850000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Trehörningen för Google Earth

Allmänt

KARAKTÄRISTIKA Flikig, oligotrof skogssjö med höga naturvärden.

GEOLOGI Gnejsgranit i nordväst, graversforsgranit i sydost och däremellan yngre granit.

NATURVÅRD Trehörningen har behandlats mot försurning 1984, 1986 och 1993. Uppgift efter 1996 saknas.

Sjöflora

Flaskstarr och säv och mindre flytbladsbälten med gäddnate och näckrosor.

Sjöfauna

FISK Gädda, abborre, sutare och vitfisk. Flodkräftor har funnits men ska ha försvunnit på 1960-talet.

Landfauna

FÅGEL Storlom och drillsnäppa.

Källor

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996


SIDAN UPPDATERAD: 20190323