Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Ödeshög
  • Sjöid: 644619-144446
  • Yta (km^2): 0,489
  • Strandlinje (km): 3,54
  • Höjd (m): 179
  • Maxdjup (m): 11
  • Volym (m^3): 2744000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Svarten för Google Earth

Bilder

Djupkarta från SMHI. För Svarten. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta från SMHI. För Svarten. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.

SIDAN UPPDATERAD: 20190906