Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 651633-151527
  • Yta (km^2): 0,112
  • Strandlinje (km): 1,33
  • Höjd (m): 94
  • Volym (m^3): 421000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Stora Lyssgölen för Google Earth

Allmänt

NATURVÅRD Stora Lyssgölen har behandlats mot försurning.

Bilder

Djupkarta från SMHI. För Stora Lyssgölen. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta från SMHI. För Stora Lyssgölen. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


Källor

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996


SIDAN UPPDATERAD: 20190906