Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 650874-151419
  • Yta (km^2): 1,07
  • Strandlinje (km): 7,51
  • Höjd (m): 77,5
  • Maxdjup (m): 26,5
  • Volym (m^3): 6572000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Waypoints i Google Earth
Grundinfo om Stocksjön för Google Earth
Waypoints för Stocksjön för Google Earth

Allmänt

KARAKTÄRISTIKA Stor och djup, oligotrof skogssjö med höga naturvärden. Viktig rekreationsmiljö. Siktdjup mellan 2,1 och 4,2 m.

GEOLOGI Berggrunden domineras av gnejsgraniter.

NATURVÅRD Stocksjön har behandlats mot försurning.

Sjöflora

Säv, bladvass, flask- och blåsstarr, sjöfräken och näckrosor, vattenpilört.

Sjöfauna

I sjön finns glacialrelikter. M.a.o. arter som funnits i sjön sen tiden efter att inlandsisen smälte undan.

BOTTENFAUNA Det glacialrelikta kräftdjuret pungräka (Mysis relicta).

FISK Abborre, gädda, vitfisk, lake, ål och gös. Gös inplanterad 1991.

Landfauna

FÅGEL Storlom, gräsand, drillsnäppa, lärkfalk och fiskgjuse.

Fiskeinfo

Denna sjö som ingår i Hults Fiskevårdsförening, Hults Bruk ÅBY, ligger väster om Graversfors. Fiske får bedrivas i följande vatten: Gransjön, Ågelsjön, Jälmaren, Långgölen, Stora Skärgölen, Stocksjön, Ämten, Ysjön och Rödgölen. Samtliga belägna i Kolmårdens församling i Östergötlands län.

Sjöspaningar

2014-08-07 Det är cirka 800 meter från parkeringsplatsen vid Långgölen till Stocksjön i svagt uppförslut. Stigen går efter ett par hundra meter längs med bäcken som förbinder Stocksjön med Långgölen och våtmarken vid den lilla Jälmaren. Bäcken är strid och porlar ordentligt. Jag blir genast upprymd och får riktigt stora förväntningar på sjön. Och jag blir inte besviken. Stocksjön är rätt isolerad och oexploaterad. Tre gamla torp finns på västra sidan, den östra sidan är helt obebyggd. Att följa strandlinjen visade sig dock vara en prövning för fotvalven. Hela sjön kantas av rätt stora, runda stenar och torra stubbar. Fick jag som jag ville så skulle sjön istället heta Stensjön eller Stubbsjön. Torpen som finns vid sjön är Stocksjötorp, Pulsholmen och Holmdalen. Alla tre väl värda att bli rikigt avundsjuka på, men framförallt Stocksjötorp. Torpet ligger inbäddat och kamouflerat från insyn.

En liter vatten visar sig inte på långa vägar förslå en het sommardag. När jag kommer till Pulsholmen ser jag en gammal vattenpump på tomten. Smyger mig in och till min glädje så fungerar den. Under mitt svettiga pumpande dyker helt plötsligt en bil upp. Ett par kliver ut, men dom ser mig inte. Jag ger mig till känna och dom hoppar till. Det visar sig vara ägarna och vi pratar en stund om torpet och sjön. Mannens föräldrar ägde torpet tidigare.

På vägen utanför Holmdalen kommer en man endast iklädd kortbyxor cyklande på en mountain bike. Jag får börja med att gissa var han kommer ifrån, Finland, svarar jag, och han skiner upp. Han gissar att jag också har finskt påbrå, vilket ju faktiskt stämmer. Vi pratar om ditt och datt och han avslutar med att försöka övertyga mig om att det kan finnas en Yeti i skogarna. Inte så troligt, tänker jag, en dag som denna, då det är närmare 30 grader varmt.

Bilder

Djupkarta från SMHI. För Stocksjön. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta från SMHI. För Stocksjön. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


Utsikt från norra sidan mot Holmdalen.

Utsikt från norra sidan mot Holmdalen.


Panorama över sjön.

Panorama över sjön.


Från Stocksjötorps tomt med södra vägen i bakgrunden.

Från Stocksjötorps tomt med södra vägen i bakgrunden.


 Utsikt från dammen på östra sidan.

Utsikt från dammen på östra sidan.


En av många torra stubbar vid strandkanten. Ser nästan ut som en fot. Får mig att tänka på enterna i Sagan om ringen. Kanske det finns enter vid stocksjön?

En av många torra stubbar vid strandkanten. Ser nästan ut som en fot. Får mig att tänka på enterna i Sagan om ringen. Kanske det finns enter vid stocksjön?


En träeka modell äldre vid Holmdalen.

En träeka modell äldre vid Holmdalen.


Källor

http://hultfiske.se

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996


SIDAN UPPDATERAD: 20190906