Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 651335-152705
  • Yta (km^2): 0,195
  • Strandlinje (km): 2,71
  • Höjd (m): 87,1
  • Maxdjup (m): 13
  • Volym (m^3): 874000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Skrålen för Google Earth

Allmänt

NATURVÅRD Skrålen har behandlats mot försurning.

Bilder

Djupkarta 1 från SMHI. För Skrålen. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta 1 från SMHI. För Skrålen. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


Djupkarta 2 från SMHI. För Skrålen. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta 2 från SMHI. För Skrålen. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


Källor

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996


SIDAN UPPDATERAD: 20190906