Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Linköping
  • Sjöid: 649118-148632
  • Yta (km^2): 0,584
  • Strandlinje (km): 4,13
  • Höjd (m): 68,1
  • Maxdjup (m): 11
  • Volym (m^3): 2304000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Skiren för Google Earth

Bilder

Djupkarta från SMHI. För Skiren. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta från SMHI. För Skiren. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.

SIDAN UPPDATERAD: 20190906