Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 651172-152250
  • Yta (km^2): 0,101
  • Strandlinje (km): 1,6
  • Höjd (m): 88,5

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Skärgölen för Google Earth

Allmänt

KARAKTÄRISTIKA Relativt klar oligotrof skogssjö med höga naturvärden.

GEOLOGI Berggrunden utgörs av graversforsgranit.

NATURVÅRD Skärgölen har behandlats mot försurning.

Sjöflora

Sjöfräken, flask- och trådstarr, bladvass, topplösa, vattenklöver, plattbladig igelknopp, näckrosor.

Sjöfauna

FISK gädda, abborre och vitfisk.

Landfauna

FÅGEL Storlom.

Källor

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996


SIDAN UPPDATERAD: 20140925