Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 651124-151869
  • Yta (km^2): 0,0772
  • Strandlinje (km): 1,21
  • Höjd (m): 104,2

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Skärgölen för Google Earth

Allmänt

KARAKTÄRISTIKA Liten och relativt klar, oligotrof skogssjö. Viktig rekreationsmiljö. I sjön finns glacialrelikter. M.a.o. arter som funnits i sjön sen tiden efter att inlandsisen smälte undan.

GEOLOGI Graversforsgranit med ett mindre inslag av grönsten i öst.

NATURVÅRD Skärgölen har behandlats mot försurning 1984, 1992 och 1993. Uppgift efter 1996 saknas.

Sjöflora

Sjöfräken, gäddnate och hårslinga som växer i ett bälte utanför stranden, men även notblomster och gul och vit näckros.

Fiskeinfo

Denna sjö hittar du norr om Norrköping. Sjön ingår i Rodga Fiskevårdsförening, där ingår även: Övre och Nedre Vekmangeln, Norrsjön, Braxengölen, Skomakaren, Skybyggegölen.

I sjöarna kan du fiska abborre, gädda och braxen.

Info: rodgafiskevardsforening@hotmail.se

Vill du fiska i någon av våra sjöar kostar det : 25 kr/dygn - 50 kr/vecka -300 kr/år

Betalning görs till: Swish 123 449 4704 eller PG 221977-2

Viktigt: Ange 'Fiskekort' som meddelande i betalningen. (ditt namn kommer automatiskt)

Vid kontroll måste kvittens på betalning visas. Då tar du en skärmbild på betalningen och sparar i din telefon, eller skriver ut kvittensen och har den med i pappersform då du fiskar.

Bilder

 Ibland blir Sjödetektiven hungrig. Vad kan då passa bättre än att äta vid en sjö och låta sig underhållas av två fiskare?

Ibland blir Sjödetektiven hungrig. Vad kan då passa bättre än att äta vid en sjö och låta sig underhållas av två fiskare?


Källor

http://alltfiske.se/fiskeplatser/1183/skargolen/

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996


SIDAN UPPDATERAD: 20191106