Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 650986-152463
  • Yta (km^2): 0,0443
  • Strandlinje (km): 0,822
  • Höjd (m): 98,5

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Skärgölen för Google Earth

Allmänt

KARAKTÄRISTIKA Liten och klar, oligotrof skogssjö med höga naturvärden.

GEOLOGI Berggrunden utgörs av graversforsgranit.

NATURVÅRD Skärgölen har behandlats mot försurning.

Sjöflora

Flaskstarr, sjöfräken, topplösa, notblomster, gäddnate, näckrosor, plattbladig igelknopp, styvt braxengräs och hårslinga.

Sjöfauna

BOTTENFAUNA Tofsmygglarver (Chaoborus).

FISK Abborre, gädda och mört.

Källor

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996


SIDAN UPPDATERAD: 20140925