Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Finspång
  • Sjöid: 650788-148501
  • Yta (km^2): 0,135
  • Strandlinje (km): 2,19
  • Höjd (m): 58,2
  • Maxdjup (m): 15,3
  • Volym (m^3): 529000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Skären för Google Earth

Bilder

Djupkarta från SMHI. För Skären. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta från SMHI. För Skären. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.

SIDAN UPPDATERAD: 20190906