Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 650591-151299

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Sarven för Google Earth

Allmänt

NATURVÅRD Sarven har behandlats mot försurning.

Fiskeinfo

Denna sjö hittar du strax öster om Norrköping. Sjön ingår i Svärtinge/Ristsjöarna, där ingår även: Jusjön, Åkern, Holmsjön, Holmsjögöl och Lomgölen.

I sjöarna kan du fiska: Regnbåge och laxöring

Fiskekort och info: Fiskekortsautomat: Vid Erstorp Ristvägen 72. Östergötlands sportfiskeguidning. Robin Larsson. Linbanevägen 27. 610 14 Rejmyre. Telefon: 070-2936967, 011-87600.

Källor

http://alltfiske.se/fiskeplatser/1188/sarven/

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996


SIDAN UPPDATERAD: 20190728