Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Linköping
  • Sjöid: 649729-148798
  • Yta (km^2): 0,159
  • Strandlinje (km): 1,9
  • Höjd (m): 90
  • Maxdjup (m): 3,6
  • Volym (m^3): 424000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Ruggen för Google Earth

Bilder

Djupkarta från SMHI. För Ruggen. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta från SMHI. För Ruggen. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.

SIDAN UPPDATERAD: 20190906