Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 650823-151043
  • Yta (km^2): 0,865
  • Strandlinje (km): 3,98
  • Höjd (m): 63
  • Maxdjup (m): 5,5
  • Volym (m^3): 3134000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Risten för Google Earth

Allmänt

KARAKTÄRISTIKA Relativt stor och grund, mesotrof sjö med höga naturvärden. Viktig rekreationsmiljö. Sjön har lövrika strandskogar. Något som är vanligt vid sjöar med flacka stränder. Här trivs ofta fåglarna. Siktdjup på 1,6-3,3 m.

GEOLOGI Berggrunden domineras av ådergnejser men inslag av grönsten.

Sjöflora

Bladvass, säv, sjöfräken och gul näckros.

Sjöfauna

FISK Gädda, abborre, mört, benlöja och braxen.

Landfauna

FÅGEL Storlom.

Bilder

Djupkarta från SMHI. För Risten. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta från SMHI. För Risten. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


Källor

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996


SIDAN UPPDATERAD: 20190906