Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 650806-152151
  • Yta (km^2): 0,201
  • Strandlinje (km): 3,15
  • Höjd (m): 94,3

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Råsjön för Google Earth

Allmänt

KARAKTÄRISTIKA Flikig, oligotrof skogssjö med höga naturvärden. Viktig rekreationsmiljö.

GEOLOGI Berggrunden i det lilla tillrinningsområdet utgörs av graversforsgranit.

NATURVÅRD Råsjön har behandlats mot försurning.

Sjöflora

Säv, bladvass, sjöfräken och flaskstarr.

Landfauna

FÅGEL Storlom, gräsand och fiskgjuse.

Fiskeinfo

Denna sjö ligger norr om Norrköping.

Här kan du fiska: Gädda, abborre, vitfisk, lake.

Fiskekort och info: Kiosken vid Sågarbacken, Åby. 011-60184. Jussi Kleist 011-699 01 Leif Dahlström, mobil 070-624 60 70

Källor

http://alltfiske.se/fiskeplatser/1174/rasjon/

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996


SIDAN UPPDATERAD: 20140925