Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Finspång
  • Sjöid: 651520-150726
  • Yta (km^2): 0,299
  • Strandlinje (km): 3,3
  • Höjd (m): 58,2
  • Maxdjup (m): 11,4
  • Volym (m^3): 11400000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Övre Ripplingen för Google Earth

Bilder

Djupkarta från SMHI. För Övre Ripplingen. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta från SMHI. För Övre Ripplingen. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.

SIDAN UPPDATERAD: 20190906