Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Finspång
  • Sjöid: 651388-150761
  • Yta (km^2): 0,591
  • Strandlinje (km): 5,37
  • Höjd (m): 66,5
  • Maxdjup (m): 7,8
  • Volym (m^3): 7800000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Övergivern för Google Earth

Bilder

Djupkarta från SMHI. För Övergivern. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta från SMHI. För Övergivern. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.

SIDAN UPPDATERAD: 20190906