Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Finspång
  • Sjöid: 652331-150312
  • Yta (km^2): 4,81
  • Strandlinje (km): 30,2
  • Höjd (m): 54,1
  • Maxdjup (m): 15,9
  • Volym (m^3): 21100000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Östjuten för Google Earth

Bilder

Djupkarta 1 från SMHI. För Östjuten. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta 1 från SMHI. För Östjuten. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


Djupkarta 2 från SMHI. För Östjuten. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta 2 från SMHI. För Östjuten. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.

SIDAN UPPDATERAD: 20190906