Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 650145-149340
  • Yta (km^2): 0,0941
  • Strandlinje (km): 1,42
  • Höjd (m): 69,6
  • Maxdjup (m): 4,1
  • Volym (m^3): 152000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Ösjön för Google Earth

Allmänt

KARAKTÄRISTIKA Oligotrof skogssjö.

GEOLOGI Berggrunden utgörs av smålandsögongranit.

NATURVÅRD Ösjön har behandlats mot försurning.

Sjöflora

Sjöfräken, bladvass och vattenklöver.

Landfauna

FÅGEL Fiskgjuse har tidigare häckat vid sjön.

Bilder

Djupkarta från SMHI. För Ösjön. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta från SMHI. För Ösjön. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


Källor

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996


SIDAN UPPDATERAD: 20190906