Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 651577-151632
  • Yta (km^2): 0,689
  • Strandlinje (km): 6,92
  • Höjd (m): 81,5
  • Volym (m^3): 2338000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Norrsjön för Google Earth

Allmänt

KARAKTÄRISTIKA Långsmal, oligotrof skogssjö med höga naturvärden. Viktig rekreationsmiljö. Siktdjupet varierar mellan 1,5 till 2,8 m.

GEOLOGI Granitbergarter (främst gnejsgranit och yngre granit).

NATURVÅRD Norrsjön har behandlats mot försurning 1984, 1986 och 1994. Uppgift efter 1996 saknas.

Sjöfauna

FISK Gädda, abborre, ål och vitfisk.

Landflora

Vid Norrsjöns östra strand finns en större björkhage.

Landfauna

FÅGEL Knipa, gräsand, fiskmås, kanadagås, storlom och strömstare.

Fiskeinfo

Denna sjö hittar du norr om Norrköping. Sjön ingår i Rodga Fiskevårdsförening, där ingår även: Övre och Nedre Vekmangeln, Braxengölen, Skärgölen, Skomakaren, Skybyggegölen.

I sjöarna kan du fiska abborre, gädda och braxen.

Info: rodgafiskevardsforening@hotmail.se

Vill du fiska i någon av våra sjöar kostar det : 25 kr/dygn - 50 kr/vecka -300 kr/år

Betalning görs till: Swish 123 449 4704 eller PG 221977-2

Viktigt: Ange 'Fiskekort' som meddelande i betalningen. (ditt namn kommer automatiskt)

Vid kontroll måste kvittens på betalning visas. Då tar du en skärmbild på betalningen och sparar i din telefon, eller skriver ut kvittensen och har den med i pappersform då du fiskar.

Bilder

Djupkarta från SMHI. För Norrsjön. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta från SMHI. För Norrsjön. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


Källor

http://alltfiske.se/fiskeplatser/1182/norrsjon-nedre-o-ovre/

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996


SIDAN UPPDATERAD: 20191106