Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 651080-152027
  • Yta (km^2): 0,463
  • Strandlinje (km): 5,64
  • Höjd (m): 62,6
  • Maxdjup (m): 10
  • Volym (m^3): 1879000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Nedre Vekmangeln för Google Earth

Allmänt

KARAKTÄRISTIKA Oligotrof skogssjö med höga naturvärden. Mycket viktig rekreationsmiljö. I sjön finns glacialrelikter. M.a.o. arter som funnits i sjön sen tiden efter att inlandsisen smälte undan. Siktdjup på 2,0 m.

GEOLOGI Berggrunden består av graversforsgranit, gnejsgranit och yngre granit samt, i mindre utsträckning, grönsten. Vekmangeln ligger i en förkastningslinje som går i nord-sydlig riktning. Den passerar också Näknen och Svängbågen.

Sjöflora

Topplösa, sjöfräken, gäddnate och gul och röd näckros (inplanterad).

Sjöfauna

BOTTENFAUNA De glacialrelikta kräftdjuren pungräka (Mysis relicta), taggmärla (Pallasea quadrispinosa) och Limnocalanus macrurus.

FISK Gädda, abborre, vitfisk, lake och ål.

Landfauna

FÅGEL Kanadagås, gräsand, gråtrut, fiskmås och drillsnäppa, lärkfalk.

Fiskeinfo

Denna sjö hittar du norr om Norrköping. Sjön ingår i Rodga Fiskevårdsförening, där ingår även: Övre Vekmangeln, Norrsjön, Braxengölen, Skärgölen, Skomakaren, Skybyggegölen.

I sjöarna kan du fiska abborre, gädda och braxen.

Fiskekort: Åke Ringholm 073 0781586, Mats Asplund 070 7149074

Info: rodgafiskevardsforening@hotmail.se

Bilder

Djupkarta 1 från SMHI. För Nedre Vekmangeln. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta 1 från SMHI. För Nedre Vekmangeln. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


Djupkarta 2 från SMHI. För Nedre Vekmangeln. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta 2 från SMHI. För Nedre Vekmangeln. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


Källor

http://alltfiske.se/fiskeplatser/1187/vekmangeln/

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996

Naturvårdsprogram - Bakgrund - Norrköpings kommun 2002-2006


SIDAN UPPDATERAD: 20190906