Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Finspång
  • Sjöid: 651627-150664
  • Yta (km^2): 0,238
  • Strandlinje (km): 2,82
  • Höjd (m): 57,3
  • Maxdjup (m): 6,6
  • Volym (m^3): 699000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Nedre Ripplingen för Google Earth

Bilder

Djupkarta från SMHI. För Nedre Ripplingen. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta från SMHI. För Nedre Ripplingen. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.

SIDAN UPPDATERAD: 20190906