Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 650833-152024
  • Yta (km^2): 0,494
  • Strandlinje (km): 5,83
  • Höjd (m): 58,1
  • Maxdjup (m): 13,5
  • Volym (m^3): 4800000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Näknen för Google Earth

Allmänt

KARAKTÄRISTIKA Oligotrof sprickdalssjö med höga naturvärden. Mycket viktig tätortsnära rekreationsmiljö. Vattentäkt.

GEOLOGI Berggrunden består av granitbergarterna graversforsgranit, gnejsgranit och yngre granit. Näknen ligger i en förkastningslinje som går i nord-sydlig riktning. Den passerar också Vekmangeln och Svängbågen.

SÄGNER Två personer ska ha berättat att det i Näknen ska finnas en vagn med hästen förspänd. (Sagor och sägner i Bråbygden, Arthur Nordén, 1922, sid 130).

Sjöflora

Sjöfräken, topplösa, jättegröe, bladvass, näckrosor och axslinga.

Landfauna

FÅGEL Storlom, strömstare, forsärla, kungsfiskare.

Bilder

 Djupkarta från SMHI. För Näknen. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta från SMHI. För Näknen. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


Källor

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996

Naturvårdsprogram - Bakgrund - Norrköpings kommun 2002-2006

Sagor och sägner i Bråbygden, Arthur Nordén, 1922


SIDAN UPPDATERAD: 20190906