Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Finspång
  • Sjöid: 652022-151699
  • Yta (km^2): 0,829
  • Strandlinje (km): 9,17
  • Höjd (m): 63,1
  • Maxdjup (m): 10,5
  • Volym (m^3): 2950000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Myckelmossasjön för Google Earth

Allmänt

KARAKTÄRISTIKA Relativt stor, oligotrof skogssjö med höga naturvärden. Viktig rekreationsmiljö. Sjön har mestadels moränstrand, men även sandstränder, gungflyn och flera större klippstrandspartier förekommer.

GEOLOGI Berggrunden utgörs av gnejsgraniter och ådergnejser.

Sjöflora

Bladvass, säv, flaskstarr, sjöfräken, näckrosor och gäddnate.

Sjöfauna

FISK gädda, abborre, mört, sarv, braxen, gärs och sutare. Signalkräftor och öring har tidigare planterats i sjön. Kräftorna försvann dock 1957.

Fiskeinfo

Denna sjö som ingår i Simonstorps FVF ligger norr om Norrköping. Här ingår även sjöarna, Fläten, Svängbågen, Bolen, Aborregölen, Stora Kosjön, Lilla Kosjön, Ämten, Skärgölen

I sjöarna kan du fiska: Abborre, gädda, gös, lake och regnbåge.

Fiskekort och info: Åby Tobak, Nyköpingsvägen 21, 011-601 76 Roland Byfalk 011-882 64

Bilder

 Djupkarta 1 från SMHI. För Myckelmossasjön. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta 1 från SMHI. För Myckelmossasjön. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


 Djupkarta 2 från SMHI. För Myckelmossasjön. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta 2 från SMHI. För Myckelmossasjön. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


 Djupkarta 3 från SMHI. För Myckelmossasjön. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta 3 från SMHI. För Myckelmossasjön. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


 Djupkarta 4 från SMHI. För Myckelmossasjön. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta 4 från SMHI. För Myckelmossasjön. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


Källor

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996

http://alltfiske.se/fiskeplatser/1452/myckelmossasjon/


SIDAN UPPDATERAD: 20190906