Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 649596-150415
  • Yta (km^2): 0,62
  • Strandlinje (km): 4,78
  • Höjd (m): 26,1
  • Maxdjup (m): 15
  • Volym (m^3): 4466000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Mårn för Google Earth

Allmänt

KARAKTÄRISTIKA Eutrof sjö med övergödningsproblem. Mycket viktig tätortsnära rekreationsmiljö. Siktdjup på 0,7-2,5 m.

GEOLOGI Berggrunden består av smålandsögongranit.

Sjöflora

Bladvass, säv, sjöfräken, jättegröe, gul och vit näckros och vattenpilört.

Sjöfauna

BOTTENFAUNA Tofsmygglarver,v glattmaskar (Oligochaeta), fjädermygglarver (Chironomidae) och svidknottslarver (Ceratopogonidae).

Landfauna

FÅGEL Skäggdopping, knipa, gräsand, knölsvan, fiskmås och häger.

Bilder

 Djupkarta från SMHI. För Mårn. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta från SMHI. För Mårn. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


Källor

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996


SIDAN UPPDATERAD: 20190903