Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Ödeshög
  • Sjöid: 645790-144179
  • Yta (km^2): 0,442
  • Strandlinje (km): 4,42
  • Höjd (m): 142,3
  • Maxdjup (m): 12,4
  • Volym (m^3): 1630000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Lorasjön för Google Earth

Bilder

 Djupkarta från SMHI. För Lorasjön. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta från SMHI. För Lorasjön. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.

SIDAN UPPDATERAD: 20190903