Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Finspång
  • Sjöid: 652052-151626
  • Yta (km^2): 0,282
  • Strandlinje (km): 3,85
  • Höjd (m): 63,8
  • Maxdjup (m): 2,6
  • Volym (m^3): 252000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Linddalssjön för Google Earth

Bilder

 Djupkarta från SMHI. För Linddalssjön. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta från SMHI. För Linddalssjön. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.

SIDAN UPPDATERAD: 20190903