Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Finspång
  • Sjöid: 651465-149747
  • Yta (km^2): 0,231
  • Strandlinje (km): 2,65
  • Höjd (m): 77,2
  • Volym (m^3): 709000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Lilla Skiren för Google Earth

Bilder

 Djupkarta 1 från SMHI. För Lilla Skiren. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta 1 från SMHI. För Lilla Skiren. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


 Djupkarta 2 från SMHI. För Lilla Skiren. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta 2 från SMHI. För Lilla Skiren. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.

SIDAN UPPDATERAD: 20190903