Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 650287-149269
  • Yta (km^2): 0,237
  • Strandlinje (km): 3,17
  • Höjd (m): 60,8
  • Maxdjup (m): 3,4
  • Volym (m^3): 338000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Ladsjön för Google Earth

Allmänt

KARAKTÄRISTIKA Grund och polyhumös oligotrof skogssjö.

GEOLOGI Berggrunden utgörs av smålandsgranit.

NATURVÅRD Ladsjön har behandlats mot försurning.

Sjöflora

Topplösa, bladvass, säv, bredkaveldun och näckrosor.

Sjöfauna

FISK Abborre, gädda, mört, lake, ål och vitfisk.

Landfauna

FÅGEL Gräsand och kanadagås.

Bilder

 Djupkarta från SMHI. För Ladsjön. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta från SMHI. För Ladsjön. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


Källor

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996


SIDAN UPPDATERAD: 20190903