Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Ödeshög
  • Sjöid: 645845-144265
  • Yta (km^2): 0,189
  • Strandlinje (km): 2,36
  • Höjd (m): 145,3
  • Maxdjup (m): 6,2
  • Volym (m^3): 463000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Klintasjön för Google Earth

Bilder

 Djupkarta från SMHI. För Klintasjön. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta från SMHI. För Klintasjön. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.

SIDAN UPPDATERAD: 20190903