Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 650722-151406

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Waypoints i Google Earth
Grundinfo om Jusjön för Google Earth
Waypoints för Jusjön för Google Earth

Allmänt

KARAKTÄRISTIKA Liten, oligotrof skogssjö med höga naturvärden. Mycket viktig rekreationsmiljö.

GEOLOGI Berggrunden består av ådergnejs och grönsten. En bred diabasgång går i öst-västlig riktning rakt genom sjön.

NATURVÅRD Jusjön har behandlats mot försurning 1982, 1983 och 1993. Uppgift efter 1996 saknas.

Sjöflora

Sjöfräken, flask-, nålstarr och näckrosor.

Sjöfauna

FISK Ruda och inplanterad regnbåge och öring.

Fiskeinfo

Denna sjö hittar du strax öster om Norrköping. Sjön ingår i Svärtinge/Ristsjöarna, där ingår även: Lomgölen, Åkern, Holmsjön, Sarven och Holmsjögöl.

I sjöarna kan du fiska: Regnbåge och laxöring Endast flugfiske

Fiskekort och info: Fiskekortsautomat: Vid Erstorp Ristvägen 72. Östergötlands sportfiskeguidning. Robin Larsson. Linbanevägen 27. 610 14 Rejmyre. Telefon: 070-2936967, 011-87600.

Sjöspaningar

2019-07:26: Den äldre mannen lutar sig framåt över klipphällen med utsträckt hand. En annan hand släpper taget om en buske och snappar hastigt åt sig mannens hand. Med ett bestämt ryck är hustrun uppdragen på land från Jusjöns varma och klara vatten. Det svaga sorlet från deras röster hörs från där dom sitter vid vindskyddet på norra sidan. Det är en av fyra rastplatser med bord och bänkar och fiskeplatser. Här finns också sjöns enda vindskydd. Vid de övriga platserna finns det regnskydd utan väggar.

Sjön är inte mer än 300 m. lång och cirka 100 m. bred. Lättillgänglig runt om med en lättpromenerad stig som går efter sjökanten. Skogen kantas runt om av relativt ung barrskog och inslag av björk. I sjön finns inplanterad regnbåge och laxöring. Under dom timmar som jag sitter på vid östra sidans rastplats hör jag flera slag från fiskar i den lilla vassfyllda viken som gränsar till våtmarken som sträcker sig i sydöstlig riktning. Så visst finns det fisk. Men det ser även ut att finnas kräftor i sjön då några gamla kräftklor ligger kvar på hällen. Någon har antingen avsiktligt eller oavsiktligt lämnat kvar en skärbräda i plast på platsen. Låter den ligga kvar.

Njuter i flera timmar på en handduk på en stenhäll alldeles invid vattnet på östra sidan. Vattnet är varmt och behagligt. Det är en hel del stora stenar på botten men jag hittar en bra plats att hoppa i och komma upp igen. På hällen finns tydliga räfflor efter inlandsisen. Nere i vattnet ser jag breda band av stenräfflor och huller om buller ligger mindre och större stenar utspridda. Jag är osäker på om man kan se den diabasgång som ska sträcka sig i öst-västlig rikning genom sjön som Jonas Edlund nämner i sin sjöinventering. Men kanske är stenen rätt mörk. Diabas är en magmatisk bergart och förekommer i sprickor i äldre berg (Wikipedia).

Tappar räkningen på antalet dopp i sjön, men det blir många. Gräshopporna verkar helt ogenerade och sätter sig att kvirra alldeles intill mig. Ändå rätt lugnt och fridfullt tills jag hör ett par rejäla plask med efterföljande skrattsalvor från en klippa bakom mig. Deras finska avslöjar deras härkomst. Senare på hemväg passar jag på att åka till vägs ände och hittar två finska herrar och en dam sittande utanför sin husvagn. Jag vinkar och gör en u-sväng och åker tillbaka. Beundrar deras val av ställplats för husvagnen. Säkert en lite skumpig resa dit på grusvägarna men väl värt besväret. Från platsen har dom bara cirka 50 meter ner till sjön.

Undersöker en av dom två platserna där det fanns registrerade fornminnen. Enligt Riksantikvarieämbetet skulle det finnas två stensättningar cirka 100 m söder om sjön. Fyndet beskrevs senast 1979 men det ska ha funnits anteckningar om platsen från 1953. Området har eldhärjats att döma av dom sotiga stammarna men dom tallar som nämns i närheten av fyndplatsen har eventuellt lämnat in. Kommer fram till gps-koordinaten för stensättningen och tror mig vara ganska säker på att det är rätt plats. Det stämmer med storleken och att en del av stensättningen är urplockad. Fantasin får dock inte särskilt mycket hjälp av det lilla som finns kvar. Platsen har antagligen betytt en hel del för folk i forntiden. Man anla antagligen inte en stensättning (som oftast är en gravplats) var som helst, utan på platser av betydelse. Den urholkade stenstocken som man fann vid sjökanten på östra sidan är också spännande. Om den har använts enbart i Jusjön eller om man kunde ta sig via bäcken ner till Trangölen och vidare söderut är svårt att säga.

Bilder

Fiskeinfotavla vid Erstorp Ristvägen 72. Här finns också fiskekortsautomat.

Fiskeinfotavla vid Erstorp Ristvägen 72. Här finns också fiskekortsautomat.


Fiskeinfotavla vid parkeringen.

Fiskeinfotavla vid parkeringen.


Det enda vindskyddet på norra sidan vid sjön. Övriga är regnskydd utan väggar.

Det enda vindskyddet på norra sidan vid sjön. Övriga är regnskydd utan väggar.


Östra sidan har några riktigt fina badklippor.

Östra sidan har några riktigt fina badklippor.


En av många fina fiskeplatser runt sjön.

En av många fina fiskeplatser runt sjön.


Foto från Jusjön

Foto från Jusjön


Berghällen på östra sidan.

Berghällen på östra sidan.


Norra udden närmast parkeringsplatsen.

Norra udden närmast parkeringsplatsen.


Ingen info om att det ska finnas kräftor i sjön men detta fynd gör att man kan misstänka det.

Ingen info om att det ska finnas kräftor i sjön men detta fynd gör att man kan misstänka det.


Våtmarken på östra sidan i vilken det finns en bäck som leder ner till Trangölen.

Våtmarken på östra sidan i vilken det finns en bäck som leder ner till Trangölen.


Bra kombo av bord bänk och tak på östra sidan.

Bra kombo av bord bänk och tak på östra sidan.


En av dom något bättre eldstäderna. På östra sidan.

En av dom något bättre eldstäderna. På östra sidan.


Utsikt från öst mot väst.

Utsikt från öst mot väst.


Foto från Jusjön

Foto från Jusjön


Trolig plats för den stensättning som finns registrerad som fornminne på RAÄ. Ca 100 m söder om sjön.

Trolig plats för den stensättning som finns registrerad som fornminne på RAÄ. Ca 100 m söder om sjön.


Spår av skogsbrand i samma område som stensättningen.

Spår av skogsbrand i samma område som stensättningen.


Foto från Jusjön

Foto från Jusjön


Västra sidans rastplats med regnskydd.

Västra sidans rastplats med regnskydd.


Ännu en rast- och fiskeplats. På norra sidan.

Ännu en rast- och fiskeplats. På norra sidan.


Källor

http://alltfiske.se/fiskeplatser/1193/jusjon/

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996


SIDAN UPPDATERAD: 20190729