Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Linköping
  • Sjöid: 649454-148247
  • Yta (km^2): 0,167
  • Strandlinje (km): 1,86
  • Höjd (m): 83,9
  • Volym (m^3): 677000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Hultsjön för Google Earth

Bilder

 Djupkarta från SMHI. För Hultsjön. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta från SMHI. För Hultsjön. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.

SIDAN UPPDATERAD: 20190903