Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Motala
  • Sjöid: 651757-146744
  • Yta (km^2): 0,177
  • Strandlinje (km): 2,04
  • Höjd (m): 129,9
  • Maxdjup (m): 10
  • Volym (m^3): 635000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Holmsjön för Google Earth

Bilder

 Djupkarta från SMHI. För Holmsjön. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta från SMHI. För Holmsjön. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.

SIDAN UPPDATERAD: 20190903