Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Mjölby
  • Sjöid: 646063-146749
  • Yta (km^2): 0,959
  • Strandlinje (km): 5,94
  • Höjd (m): 108,1
  • Maxdjup (m): 3,8
  • Volym (m^3): 1894000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Hargsjön för Google Earth

Bilder

 Djupkarta från SMHI. För Hargsjön. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta från SMHI. För Hargsjön. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.

SIDAN UPPDATERAD: 20190903