Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Ödeshög
  • Sjöid: 645178-144286
  • Yta (km^2): 0,552
  • Strandlinje (km): 3,75
  • Höjd (m): 159
  • Maxdjup (m): 8,8
  • Volym (m^3): 1922000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Hallångssjön för Google Earth

Allmänt

GEOLOGI En av Östergötlands största blocksänkor ligger SV om sjön. Blocksänkor bildades strax efter inlandsisens avsmältning då den nyss frilagda marken omlagrades, bröts ner och omformades. Moränen här bestod av mängder av block och vid perioder av tjälning sköts dessa block uppåt och finare partiklar sjönk ner. Blocksänkorna förekommer i just sänkor eller slänter.

Bilder

 Djupkarta från SMHI. För Hallångssjön. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta från SMHI. För Hallångssjön. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


Källor

Natur och kulturmiljöer i Östergötland, Länsstyrelsen i Östergötlands län, 1983


SIDAN UPPDATERAD: 20190903