Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Finspång
  • Sjöid: 651684-150699
  • Yta (km^2): 0,148
  • Strandlinje (km): 1,64
  • Höjd (m): 57,1
  • Maxdjup (m): 4,9
  • Volym (m^3): 412000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Gryten för Google Earth

Bilder

 Djupkarta 1 från SMHI. För Gryten. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta 1 från SMHI. För Gryten. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


 Djupkarta från SMHI. För Gryten. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta från SMHI. För Gryten. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.

SIDAN UPPDATERAD: 20190903