Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Ödeshög
  • Sjöid: 645366-144049
  • Yta (km^2): 0,0669
  • Strandlinje (km): 1,14
  • Höjd (m): 157,2
  • Volym (m^3): 126000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Gransjön för Google Earth

Bilder

 Djupkarta från SMHI. För Gransjön. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta från SMHI. För Gransjön. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.

SIDAN UPPDATERAD: 20190903