Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 649314-149514
  • Yta (km^2): 0,197
  • Strandlinje (km): 2,78
  • Höjd (m): 93,1
  • Volym (m^3): 885000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Geten för Google Earth

Allmänt

NATURVÅRD Geten har behandlats mot försurning.

Bilder

 Djupkarta från SMHI. För Geten. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta från SMHI. För Geten. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


Källor

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996


SIDAN UPPDATERAD: 20190902