Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Ödeshög
  • Sjöid: 645571-144517
  • Yta (km^2): 0,489
  • Strandlinje (km): 3,28
  • Höjd (m): 135
  • Volym (m^3): 1969000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Fjättmunn för Google Earth

Bilder

 Djupkarta från SMHI. För Fjättmunn. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta från SMHI. För Fjättmunn. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.

SIDAN UPPDATERAD: 20190902