Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Finspång
  • Sjöid: 650875-148287
  • Yta (km^2): 0,187
  • Strandlinje (km): 2,49
  • Höjd (m): 53,9
  • Volym (m^3): 371000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Djupen för Google Earth

Bilder

 Djupkarta från SMHI. För Djupen. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta från SMHI. För Djupen. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.

SIDAN UPPDATERAD: 20190902