Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 648930-155041
  • Yta (km^2): 0,165
  • Strandlinje (km): 2,33
  • Höjd (m): 18,3
  • Maxdjup (m): 3,3
  • Volym (m^3): 344000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Dalmyrasjön för Google Earth

Bilder

 Djupkarta från SMHI. För Dalmyrasjön. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta från SMHI. För Dalmyrasjön. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.

SIDAN UPPDATERAD: 20190902