Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 651293-151724

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Bugsjön för Google Earth

Allmänt

KARAKTÄRISTIKA Örik, oligotrof skogssjö med höga naturvärden.

GEOLOGI Granitbergarter (yngre granit i nordväst, resten graversforsgranit)

NATURVÅRD Bugsjön har behandlats mot försurning 1984, 1986 och 1993. Uppgift efter 1996 saknas.

Sjöflora

Sjöfräken, flaskstarr, bladvass och gäddnate.

Sjöfauna

FISK Abborre och gädda.

Landfauna

FÅGEL Fiskgjuse har häckat vid sjön.

Källor

http://alltfiske.se/fiskeplatser/1181/bugsjon/

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996


SIDAN UPPDATERAD: 20190323