Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 651707-151631
  • Yta (km^2): 0,17
  • Strandlinje (km): 2,15
  • Höjd (m): 77,8

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Braxengölen för Google Earth

Allmänt

NATURVÅRD Braxengölen har behandlats mot försurning.

Fiskeinfo

Denna sjö hittar du norr om Norrköping. Sjön ingår i Rodga Fiskevårdsförening, där ingår även: Övre och Nedre Vekmangeln, Norrsjön, Skärgölen, Skomakaren, Skybyggegölen.

I sjöarna kan du fiska abborre, gädda och braxen.

Fiskekort: Åke Ringholm 073 0781586, Mats Asplund 070 7149074

Info: rodgafiskevardsforening@hotmail.se

Källor

http://alltfiske.se/fiskeplatser/1186/braxengolen/

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996


SIDAN UPPDATERAD: 20190323