Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Norrköping
  • Sjöid: 651707-151631
  • Yta (km^2): 0,17
  • Strandlinje (km): 2,15
  • Höjd (m): 77,8

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Braxengölen för Google Earth

Allmänt

NATURVÅRD Braxengölen har behandlats mot försurning.

Fiskeinfo

Denna sjö hittar du norr om Norrköping. Sjön ingår i Rodga Fiskevårdsförening, där ingår även: Övre och Nedre Vekmangeln, Norrsjön, Skärgölen, Skomakaren, Skybyggegölen.

I sjöarna kan du fiska abborre, gädda och braxen.

Info: rodgafiskevardsforening@hotmail.se

Vill du fiska i någon av våra sjöar kostar det : 25 kr/dygn - 50 kr/vecka -300 kr/år

Betalning görs till: Swish 123 449 4704 eller PG 221977-2

Viktigt: Ange 'Fiskekort' som meddelande i betalningen. (ditt namn kommer automatiskt)

Vid kontroll måste kvittens på betalning visas. Då tar du en skärmbild på betalningen och sparar i din telefon, eller skriver ut kvittensen och har den med i pappersform då du fiskar.

Källor

http://alltfiske.se/fiskeplatser/1186/braxengolen/

Naturvärdesinventering av 75 sjöar i Norrköpings kommun, Jonas Edlund, 1996


SIDAN UPPDATERAD: 20191106