Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Finspång
  • Sjöid: 650983-149768
  • Yta (km^2): 1,49
  • Strandlinje (km): 14,9
  • Höjd (m): 37,6
  • Maxdjup (m): 9,5

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Bönnern för Google Earth

Landflora

TRÄD Vid Västerängen finns ett större lindbestånd. (Natur och kulturmiljöer i Östergötland)

Fiskeinfo

Denna sjö ligger vid Finspång. Ingår i Finspångs FVO Ingår gör även, Storskiren, Älgsjön, Näfssjön, Bleklången, Dovern, Gron, Bleken, Kalven, Åmlången, Mäseln, Skutbosjön, Lillsjön.

Här kan du fiska: Abborre, gädda, vitfisk.

Fiskekort och info: Statoil Finspång, 0122-109 26, Viberga Finspång, 0122-395 00, OK Finspång, 0122-410 75, Mekonomen Finspång, 0122-181 80, Leffes Cykel och Motor (även uthyrning av fiskeredskap), 0122-149 55

Bilder

 Djupkarta från SMHI. För Bönnern. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta från SMHI. För Bönnern. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


Källor

http://alltfiske.se/fiskeplatser/2240/bonnern/

Natur och kulturmiljöer i Östergötland, Länsstyrelsen i Östergötlands län, 1983.


SIDAN UPPDATERAD: 20190902