Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Linköping
  • Sjöid: 649652-148582
  • Yta (km^2): 0,131
  • Strandlinje (km): 1,63
  • Höjd (m): 104,2
  • Maxdjup (m): 7,5
  • Volym (m^3): 290000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Axsjön för Google Earth

Bilder

 Djupkarta från SMHI. För Axsjön. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta från SMHI. För Axsjön. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.

SIDAN UPPDATERAD: 20190902