Sjödetektivens hemsida

I ÖSTERGÖTLAND

  

Grunddata

  • Kommun: Kinda
  • Sjöid: 644635-149350
  • Yta (km^2): 52,5
  • Strandlinje (km): 165
  • Höjd (m): 86,1
  • Maxdjup (m): 62
  • Volym (m^3): 765526000

Google Earth-filer

Plats i Google Earth
Grundinfo om Åsunden för Google Earth

Allmänt

Åsunden är en av sex sjöar som är förbundna via Kinda kanal. De övriga sjöarna är Ämmern, Järnlunden, Lilla- och Stora Rängen, Ärlången och Roxen.

Fiskeinfo

Sjön ligger norr om Kinda.

Här kan du fiska gädda, abborre, brax och mört.

Fiskekort köper du hos: Statoil / Motel i Kinda Rimforsa, Tel: 0494-20570 Statoil i Kisa, Tel: 0494-10521. Turistbyrån i Kisa Tel: 0494-19100

Bilder

 Djupkarta 1 från SMHI. För Åsunden. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta 1 från SMHI. För Åsunden. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


 Djupkarta 2 från SMHI. För Åsunden. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta 2 från SMHI. För Åsunden. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


 Djupkarta 3 från SMHI. För Åsunden. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta 3 från SMHI. För Åsunden. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


 Djupkarta 4 från SMHI. För Åsunden. Klicka för att hämta jpg-fil.

Djupkarta 4 från SMHI. För Åsunden. Licensierat under CC BY 2.0. Klicka på ikonen för att hämta jpg-fil.


Källor

http://alltfiske.se/fiskeplatser/519/asunden/


SIDAN UPPDATERAD: 20190902